• DATA WYDANIA /WRZESIEŃ, 22 2023
  • CATALOG /ZPR MUZYKA
  • LABEL /SAYHI
  • FORMAT /Digital

MOGŁABYM BYĆ

Kilka słów o singlu

Utwór porusza trudną tematykę, szczególnie istotną wśród młodzieży – bycia kimś, kim nigdy się nie będzie, kim nigdy nie chce się być, ale często społeczeństwo, media społecznościowe i całe otoczenie wręcz wymuszają na nas bycie kimś, kim nie jesteśmy, bo taka jest moda, taki styl, taki look. W swoim najnowszym utworze, IGA odważnie wyraża swoje przemyślenia na ten temat, dając głos wszystkim tym, którzy czują presję bycia zgodnymi z powszechnie obowiązującymi standardami.

Jak sama artystka mówi: „Wiecznie 'Mogłabym być’, ale nigdy nie jestem… ani nie będę. Na całe szczęście odkrywam w sobie to, że wcale nie muszę zamykać się w żadnej ramce.” To zdanie uchwyciło istotę przekazu utworu, który niesie ze sobą ważne przesłanie – nie trzeba zamykać się w jakichś ramkach narzuconych przez społeczeństwo. To trudne, ale jeśli wyzwoli się w sobie siłę i zerwie z powszechnie obowiązującymi standardami, będziemy po prostu szczęśliwi, bo nic nie daje poczucia szczęścia tak jak bycie po prostu sobą.